Huishoudelijk reglement UIT2019

De deelnemer is eerstejaars student bij een van de participerende onderwijsinstellingen: Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, HKU, Universiteit voor humanistiek, Marnix Academie, Thim van der Laan, TIO en Schoevers.

TIJDENS HET EVENEMENT:

 • Het alcohol- en drugsbeleid van de UIT geldt voor alle evenementen. Dit houdt o.a. in:
  • Verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar wordt niet toegestaan;
  • Nuttigen van alcohol onder de 18 jaar is niet toegestaan;
  • Er wordt alleen normaal bier, wijn en radler 2.0% geschonken;
  • Eigen meegebrachte alcoholische dranken zijn niet toegestaan;
  • Het bezit, gebruik en/of onder invloed zijn van hard- en/of softdrugs wordt niet getolereerd.
 • De UIT kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen (o.a. via dronebeelden) te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De deelnemer verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de UIT of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten. Beelden en foto’s kunnen op schriftelijk verzoek verwijderd worden.
 • Het is niet toegestaan om commerciële activiteiten te verrichten op en rondom het evenement, tenzij hierover afspraken zijn gemaakt met de organisatie van de UIT.
 • De toegang tot evenementen kan iemand gedurende het evenement te alle tijden worden ontzegd, bijvoorbeeld als:
  • De deelnemer niet in het bezit is van een geldig polsbandje.
  • De deelnemer de instructies van de organisatie niet opvolgt.
  • De deelnemer in een dusdanige toestand is dat hij/zij een gevaar voor zichzelf en/of zijn/haar omgeving vormt.
  • De deelnemer in het bezit is van wapens en/of (hard)drugs.
 • Legitimatie is verplicht wanneer dit gevraagd wordt door het personeel, neem dus altijd je ID mee.
 • Het kan zijn dat jij of je tas gecontroleerd/gefouilleerd wordt. Deze controle is verplicht en ingesteld in verband met de algemene veiligheid. Bij een controle moet je meewerken.
 • Tijdens het zomerfeest (Ertussen UIT) is het niet toegestaan om te zwemmen na het nuttigen van alcohol.
 • Het bezoeken van ieder evenement is volledig op eigen risico.