Alcohol- en drugsbeleid UIT 2019

Hieronder is het beknopte alcohol- en drugsbeleid te lezen. Wanneer u vragen heeft over het alcohol- en drugsbeleid kunt u contact opnemen met Functionaris Programma I Femke van Welbergen via programma1@utrechtseintroductietijd.nl of bel 030 253 2234

Handhavers van de gemeente zullen tijdens de UIT steekproefsgewijs controleren op de handhaving van de drank- en horecawet en kunnen bij overtreding boetes uitdelen. Ook kunnen er vanuit het UITbestuur sancties worden opgelegd. Het UITbestuur maakt hierbij geen onderscheid tussen regels uit de drank- en horecawet en de eigen opgestelde regels.

 • Het alcohol- en drugsbeleid geldt tijdens de gehele UIT. Dus ook buiten de openingstijden van het officiële programma (na 02:00uur);

 • Het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar wordt niet toegestaan;

 • Naast het eigenhandig nuttigen van alcohol onder de 18 jaar, is het tevens verboden alcohol door te spelen of schenken aan jongeren onder de 18 jaar oud of aan jongeren onder de 25 jaar die geen geldig legitimatiebewijs kunnen tonen;

 • Er wordt alleen alcohol geschonken binnen de geldende schenktijden;

 • Er wordt geen alcohol geschonken aan in staat van dronkenschap verkerende personen of zij die een bedreiging vormen voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid;

 • Zowel tijdens de programmaonderdelen van de UIT, als bij de studentenorganisaties, zal er gedurende de UIT geen sterke drank, pre-mix of andere zwak alcoholische dranken – behalve normaal bier, wijn en radler 2.0% – geschonken worden;

 • Er is een gevarieerd aanbod van alcoholvrije dranken;

 • De alcoholprijs ligt niet lager dan de prijzen van andere dranken;

 • Er wordt geen korting gegeven op (grote hoeveelheden) drank;

 • Tijdens de UIT en de medewerkerstrainingen vóór de UIT wordt onder geen beding aangedrongen op het gebruik van alcohol;

 • Er worden geen spelletjes gespeeld waarbij het drinken van alcohol wordt aangemoedigd;

 • De zichtbaarheid van sponsors van alcoholhoudende dranken is beperkt;

 • Het UITbestuur heeft het recht om tijdens de UIT personen te weren die zichtbaar te veel gedronken hebben of onder invloed zijn van andere verdovende middelen;

 • Bij overtreding van het alcohol- en drugsbeleid of onverantwoord alcoholgebruik hebben het UITbestuur, Eventmanagers, Crew en Mentoren de plicht om UITlopers en andere bezoekers van de UIT op hun gedrag te wijzen;

 • Het UITbestuur, Eventmanagers en de daartoe bevoegde vrijwilligers hebben bij overtreding van het alcohol- en drugsbeleid de bevoegdheid om sancties op te leggen;

 • Zowel de horecamedewerkers van de UIT als de medewerkers van horecagelegenheden, studentenorganisaties en overige partners zijn op de hoogte van het alcohol- en drugsbeleid en hebben zich hieraan gecommitteerd;

 • Alle medewerkers van de UIT en de UITlopers zijn op de hoogte van het alcohol- en drugsbeleid. De medewerkers ondertekenen een overeenkomst waarin zij verklaren het beleid te hebben gelezen. De UITlopers doen hetzelfde bij hun inschrijving in de vorm van een verplichte aanvinkoptie;

 • Het is voor alle medewerkers van de UIT en UITlopers verplicht te allen tijde een geldig ID-bewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) bij zich te hebben;

 • Tijdens de UIT wordt het bezit, gebruik, en/of onder invloed zijn van hard- en/of softdrugs en lachgas niet getolereerd.