Functionaris Communicatie

 • Ontwikkelen huisstijl
 • Doorvoeren huisstijl intern en extern
 • Drukwerk verzorgen 
 • Eindverantwoordelijke nieuwsbrieven
 • Website onderhouden en verbeteren
 • Applicatie onderhouden en verbeteren
 • Beheren van alle sociale media
 • Werving UITredactie en Mediacrew
 • Persvoorlichting
 • Toezicht interne en externe communicatiestromen
 • Communicatie tijdens de UIT (hoofdverantwoordelijke)
 • Contracten eigen relaties vastleggen
 • Bijdrage financiële situatie UIT (bijdrage acquisitie, actuele financiële stand bijhouden wat betreft eigen functie, etc.)

Functionaris Acquisitie

 • Sponsoren werven in geld en natura (hoofdverantwoordelijke)
 • Relatie met sponsoren initiëren en onderhouden
 • Website betreffende sponsoren actueel houden
 • Contracten sponsoren opstellen
 • Toezicht op branche-exclusiviteit sponsoren
 • Verzorgen advertenties UIT magazine
 • Verzorgen netwerkborrels
 • Actuele financiële stand bijhouden wat betreft eigen functie

Functionaris Fiscaat en Deelnemers

 • Werving UITlopers
 • Werving mentoren, crew, eventmanagers en overige medewerkers
 • Verzorgen trainingen van alle medewerkers
 • Voorzieningen voor medewerkers tijdens de UIT, zoals eten en drinken
 • Coördinatie van de centrale post en EHBO
 • Aanmeldsysteem UITlopers en medewerkers
 • Communicatie voor en tijdens de UIT richting medewerkers en deelnemers
 • Betalingen uitvoeren
 • Startbegroting opstellen
 • Eindafrekening opstellen
 • Actuele financiële stand bijhouden (hoofdverantwoordelijke)

Functionaris Programma

 • Programmaonderdelen verzinnen en regelen zoals: de openingsshow, de stadsintroductie, de informatiemarkt, de sportmarkt, workshops, de verenigingsparade, het culturele festival, etc.
 • Lunch
 • Avondeten
 • Artiesten
 • Draaiboeken opstellen
 • Sanitair, stroom, water, hekwerk, beveiliging, podia, licht en geluid, afvalverzameling, etc.
 • Vergunningen aanvragen
 • Contact met gemeente, politie, en brandweer
 • Offertes opvragen
 • Evenementenbeurzen bezoeken
 • Bijdrage financiële situatie UIT (bijdrage acquisitie, actuele financiële stand bijhouden wat betreft eigen functie, etc.)