Huishoudelijk reglement UIT 2019

De deelnemer is aankomend (master) student bij een van de participerende onderwijsinstellingen: Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, HKU, Universiteit voor Humanistiek, Marnix Academie, Thim van der Laan en TIO.

Tijdens de UIT

 • Het alcohol- en drugsbeleid van de UIT geldt voor alle evenementen. Dit houdt o.a. in: 
  • Verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar is niet toegestaan;
  • Nuttigen van alcohol onder de 18 jaar is niet toegestaan;
  • Er wordt alleen normaal bier, wijn en radler 2.0% geschonken;
  • Eigen meegebrachte alcoholische dranken zijn niet toegestaan;
  • Het bezit, gebruik en/of onder invloed zijn van hard- en/of softdrugs en lachgas wordt niet getolereerd.
 • De UIT kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen (o.a. via dronebeelden) te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De deelnemer/vrijwilliger verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de UIT of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten. Beelden en foto’s kunnen op schriftelijk verzoek verwijderd worden.

 • Het is niet toegestaan om commerciële activiteiten te verrichten op en rondom het evenement, tenzij hierover afspraken zijn gemaakt met de organisatie van de UIT.

 • Legitimatie is verplicht wanneer dit gevraagd wordt door het personeel, neem dus altijd je ID mee.

 • Het kan zijn dat je tas of jij gecontroleerd/gefouilleerd wordt, deze controle is verplicht en ingesteld in verband met de algemene veiligheid. Bij een controle ben je verplicht om mee te werken. 

 • Tijdens het zomerfeest is het niet toegestaan om te zwemmen na het nuttigen van alcohol.

 • Het bezoeken van ieder evenement is volledig op eigen risico.

 • De toegang tot evenementen kan iemand gedurende het evenement te alle tijden worden ontzegd, bijvoorbeeld als: 
  • De deelnemer/vrijwilliger niet in het bezit is van een geldig polsbandje;
  • De deelnemer/vrijwilliger de instructies van de organisatie niet opvolgt;
  • De deelnemer/vrijwilliger in een dusdanige toestand is dat hij/zij een gevaar voor zichzelf en/of zijn/haar omgeving vormt;
  • De deelnemer/vrijwilliger in het bezit is van wapens en/of (hard)drugs. 

Restitutie

 • Het is niet mogelijk de inschrijving te annuleren of geld terug te vorderen nadat de aanmelding is voltooid. Als ten gevolge van het niet halen van het eindexamen of het worden uitgeloot voor de studie niet aan de UIT kan worden deelgenomen, kan hierop een uitzondering gemaakt worden door de Functionaris Deelnemers van het UITbestuur. Bij het niet halen van het eindexamen kan de deelnemer tot zondag 7 juli een verzoek tot terugbetaling indienen bij de Functionaris Deelnemers, Michiel van Veluwen via deelnemers@utrechtseintroductietijd.nl. Wanneer de deelnemer niet of in een andere stad is ingeloot voor de studie kan de deelnemer tot dinsdag 30 juli een verzoek tot terugbetaling indienen bij de Functionaris Deelnemers, Michiel van Veluwen via deelnemers@utrechtseintroductietijd.nl.