Terug naar boven
Utrechtse Introductie Tijd

Huishoudelijk reglement UIT 2022

De deelnemer is aankomend (master) student bij een van de participerende onderwijsinstellingen: Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, HKU, Universiteit voor Humanistiek, Marnix Academie, Thim van der Laan en TIO.

Tijdens de UIT

 • Het alcohol- en drugsbeleid van de UIT geldt voor alle evenementen. Dit houdt o.a. in: 
  • Verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar is niet toegestaan;
  • Nuttigen van alcohol onder de 18 jaar is niet toegestaan;
  • Het bezit, gebruik en/of onder invloed zijn van hard- en/of softdrugs en lachgas wordt niet getolereerd.
 • De UIT kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen (o.a. via dronebeelden of schermopnames van online bel platformen) te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De deelnemer/vrijwilliger verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de UIT of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten. Beelden en foto’s kunnen op schriftelijk verzoek verwijderd worden. Voor meer informatie hierover kan worden gemaild naar privacy@utrechtseintroductietijd.nl.
 • Legitimatie is verplicht wanneer dit gevraagd wordt door het personeel, neem dus altijd je ID mee.
 • Het kan zijn dat je tas of jij gecontroleerd/gefouilleerd wordt, deze controle is verplicht en ingesteld in verband met de algemene veiligheid. Bij een controle ben je verplicht om mee te werken. 
 • Het bezoeken van ieder evenement is volledig op eigen risico.
 • De toegang tot evenementen kan iemand gedurende het evenement te alle tijden worden ontzegd, bijvoorbeeld als: 
  • De deelnemer/vrijwilliger de instructies van de organisatie niet opvolgt;
  • De deelnemer/vrijwilliger in een dusdanige toestand is dat hij/zij een gevaar voor zichzelf en/of zijn/haar omgeving vormt;
  • De deelnemer/vrijwilliger in het bezit is van wapens en/of (hard)drugs; 
  • De deelnemer/vrijwilliger onder de 18 jaar in het bezit is van of aan het drinken is van alcoholische dranken;
  • De deelnemer/vrijwilliger ongepast gedrag vertoond tijdens (online)activiteiten;