Privacy statement


Inleiding

De Utrechtse Introductie Tijd (hierna "UIT"), streeft ernaar dat persoonlijke gegevens van deelnemers, vrijwilligers en andere bezoekers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd worden. De UIT houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht.

 

Verwerking van persoonsgegevens

De UIT legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast en deelt deze indien nodig. Dit is zo wanneer je je inschrijft als vrijwilliger of deelnemer van de UIT. De UIT gebruikt deze gegevens voor haar dienstverlening en interne bedrijfsvoering. Het gaat hierbij om contactgegevens en gegevens om jou beter van dienst te kunnen zijn tijdens de UIT, bijvoorbeeld het wel of niet zijn van vegetariër of het delen van jouw contactgegevens met je mentoren. 

 

Inzage en correctie van uw gegevens

De UIT biedt je de mogelijkheid om je gegevens zowel in te zien alsmede te wijzigen aan de hand van je persoonlijke (profiel) pagina. Tevens kan je per mail de UIT verzoeken om inzage in uw gegevens. Als de informatie onjuist is, kan je deze laten aanpassen.

 

Geanonimiseerde analyse deelnemers

Geanonimiseerde persoonsgegevens zullen worden gebruikt om een analyse te maken van de deelnemers van de UIT. Dit zal bijvoorbeeld gaan over de man/vrouw verhouding en de verhouding tussen deelnemers van de Hogescholen en de Universiteit.

 

Klikgedrag

Op de websites van de UIT worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan UIT haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren.

 

UIT en andere websites

Op de sites van UIT tref je een aantal hyperlinks aan naar andere websites. De UIT kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

 

Afmelden

Indien je na de UIT geen prijs stelt op informatie over de UIT kan je je te allen tijde afmelden door te mailen naar communicatie@utrechtseintroductietijd.nl.

 

Wijzigingen

De UIT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement voor het privacy beleid van de UIT.Beeldmateriaal

De UIT kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen (o.a. via dronebeelden) te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De deelnemer verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat de UIT of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorts doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten. Beelden en foto’s kunnen op schriftelijk verzoek verwijderd worden.