Functiebeperking (mentor)

Mentor worden voor deelnemers met een functiebeperking

Om te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de UIT zin mentoren met ervaring of interesse in het begeleiden van UITlopers met een functiebeperking erg belangrijk. Zonder geschikte mentoren kunnen studenten met een functiebeperking namelijk niet deelnemen aan de UIT. Om te zorgen dat dit wel mgoelijk is werken wij, de UIT, samen met SOLGU. 

SOLGU is een organisatie die werkt in het belang van mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte in de stad Utrecht. Tijdens de mentortraining zal SOLGU een aparte training verzorgen voor mentoren die open staan voor het begeleidien van UITlopers met een functiebeperking. Ook worden mentoren voorafgaand en gedurende de UIT door SOLGU en eht UITbestuur. Mocht je vragen hebben of niet zeker weten of dit iets voor jou is kan je contact opnemen met SOLGU via het volgende email adres r.hoelen@solgu.nl